Rödstjärt

Rödstjärt

Rödstjärten är en riktigt trevlig liten fågel som är nära besläktad med busk- och stenskvättor. Hanen är väldigt lätt att känna igen på den kolsvarta hakan, den vita pannan och roströda stjärten.

Normalt är rödstjärten en relativt skygg fågel. Men under häckningstiden brukar hanen tydligt markera sin närvaro genom att vissla för att på så sätt förvirra en eventuell angripare. Rödstjärten finns i stort sett i hela Sverige och spenderar vintrarna i de centrala delarna av Afrika.

Som näbben antyder är rödstjärten en utpräglad insektsätare. Den fångar främst sina byten på marken men kan även ”snappa” djur i fykten.

Just den här hanen hittade jag i en mindre tall vid Ängstorpsdammen på Revingehed.