Gulärla vid Vombs ängar

Som ni säkert har noterat har jag lyckats fånga ganska många fågelarter på bild det senaste halvåret. En av dessa är gulärlan, som är lätt att finna på de vidsträckta och delvis blötlagda markerna vid Vombs ängar.

Gulärlan är ganska lik sin släkting sädesärlan. En uppenbar skillnad är dock den gula färgen. Fågeln häckar ofta på öppna fält, gärna i närheten av vattendrag. Boet bygger den väl dolt på marken där honan lägger 4-8 ägg. Födan består av insekter, allt från myggor till trollsländor.

Under augusti månad beger sig gulärlan söderut och övervintrar i tropiska Afrika.

Du är kanske även intresserad av:
> Gulärlor i kvällssolen