Skogen är full av hackspettar

Den senaste tiden har jag sett ovanligt många hackspettar i skogen. Inte sällan går det att se upp till fyra individer i samma träd. Orsaken är egentligen ganska enkel. Årets ungar har nämligen precis hittat ut ur sina bohål i trädens stammar.

Familjen håller fortfarande ihop och ungarna är än så länge beroende av att föräldrarna förser dem med föda. Men nu börjar det bli hög tid att själv lära sig livets alla utmaningar.

Fågeln på bilden är en ung hane av arten större hackspett. Det är enkelt att se på den helröda hjässan. Nästa år kommer enbart nacken att vara rödfärgad.