Västergatan i Lund

Västergatan

I turistbroschyrer nämns ofta de pittoreska gatuhusen och kullerstensgatorna som en av Lunds  stora attraktioner. En sådan är Västergatan, som förbinder Nygatan med Sankt Månsgatan. En gång i tiden var Västergatan en av stadens stora huvudstråk. Men när järnvägen blev klar 1856 skars den av och miste delvis sin betydelse som transportväg. Motivet ovan har jag sett otaliga gånger på Instagram. Så jag bestämde mig för att ta en egen variant.