Mot öppet hav

Öppet hav - Smygehuk

Vid Sveriges sydligaste spets, Smygehuk, består kustlinjen mestadels av sten. Ute på ett litet rev sitter skarvarna och tar igen sig i solen innan de flyger ut på öppet hav i jakt på fiskar.