Smålandsgården

Smålandsgården - Lund

Jag gillar det repetitiva mönster som balkonger skapar på flerbostadshus. Företrädesvis på byggnader från 50-talet. En sådan är Smålandsgården längs Östra Vallgatan i Lund.

Precis som de intilliggande husen som inrymmer Göteborgs- och Malmö Nation ritades Smålandsgården av lundaarkitekten Hans Westman. Som namnet antyder tillhörde huset under många år Smålands Nation och fungerade sålunda som studentbostadshus. Den röda tegelfasaden och de vita balkongerna skulle återspegla de röda stugorna i Småland.

1983 byggdes Smålandsgården om till flerbostadshus och är idag en bostadsrättsförening.