Förtöjningsögla

Förtöjningsögla

Ibland brukar jag säga att man måste se motivet i svartvitt redan vid fotograferingstillfället. Den här bilden är ett bra exempel på det. Färgerna på träet var helt ointressanta och förtöjningsöglan tillförde knappast något på färgskalan. Men jag visste att träets struktur och den distinkta skuggan från öglan skulle göra sig bra som svartvitt. Och, ja, här är det färdiga resultatet.