β6

Beta 6

I forskningsparken IDEON i Lund går det att hitta många hus med spännande arkitektur. Det vore fel att påstå att Beta 6-huset är det mest iögonfallande, men jag tycker att det blev snyggt att fånga så här lite i motljus. Notera solkatterna på marken.