Den röda Beijersbron mellan Universitetsholmen och Varvsstaden

Beijers bro - Södra Varvsbassängen i Malmö

Malmö är i ständig förändring och det dyker hela tiden upp nya saker mellan mina besök. För ett par veckor sedan öppnades den röda gång och cykelbron mellan Beijerskajen och den nya Varvsstaden som växer fram på det tidigare Kockums-området. Bron är 40 meter lång, väger 110 ton och lär ha kostat Malmö stad 13 miljoner kronor.

Vad som är mest iögonfallande med bron är så klart den röda färgen. Även om färgen säkert kommer att mattas en del med tiden sticker den ändå ut. På ett trevligt sätt. Mellan de kraftiga balkarna finns vackra träbänkar utplacerade.

Bänk på nya Beijersbron i Malmö

Beijersbron är inte den enda bron som byggs över Södra Varvsbassängen. Bara några hundra meter bort uppförs även Styrmansbron, som utöver gång- och cykeltrafik även ska användas av stadsbussarna.

Kvar finns så klart även den gamla klaffbron, som dock har varit hårt belastad i många år. De nya broarna kommer förhoppningsvis att öppna upp nya stråk för alla som tar sig mellan de centrala delarna av staden och Västra hamnen.

Södra varvsbassängen var tidigare upp till 11 meter djup. För ett par år sedan grundades den rejält. Det kommer att ge bottnen en hel annan fauna, förbättra den biologiska mångfalden och förhoppningsvis även vattenkvaliteten.