Möte med 40 kronhjortar – Vombs fure

Grupp kronhjortar med en ledarhind - Vombs fure

Vombs fure är vida känt för sin population av kronhjortar. Platsen har under decennier utvecklats till en av kärnlokalerna för det skånska kronviltet.

Kronhjorten kom till vårt landskap efter den senaste istiden, alltså för ca 10 000 år sedan. Men människans hårda jakt i kombination av en allt större exploatering av odlingslandskapet gjorde att populationen minskade dramatiskt. I början av 1900-talet var den skånska kronhjorten akut utrotningshotad. Stammen bedömdes då uppgå till endast 50 individer.

Idag är stammen mer livskraftig och större än på flera hundra år. Bedömningen är att det finns mellan 1 500 och 2 000 individer, bara i Skåne.

Kronhjorten är ett väldigt skyggt och uppmärksamt djur. Att stöta på stora grupper hör inte till vardagen. Men det var just vad jag lyckades med när jag besökte Vombs i förra veckan.

Stor grupp kronhjortar i Vombs fure

Ut ur skogen dök plötsligt ett par individer upp. Ganska snart fylldes gruppen på och det tog inte lång tid innan ett långt pärlband av hindar och ungdjur drog över det öppna fältet där Sydvatten har anlagt stora vattendammar. Jag uppskattade gruppen till ca 40 djur.

Att snabbt fotografera 40 kronhjortar på rad är ganska klurigt. Valet står mellan att zooma in på ett par individer, eller att försöka fotografera hela gruppen. Jag valde det förstnämnda alternativet. Tyvärr befann sig hjortarna i rakt motljus och jag hade inte många sekunder på mig att få bilderna.

Som tur var fick jag ändå ett par hyggliga bilder när hjorden svepte över de gräsbeväxta strandbankarna.

Notera gärna den första individen på den översta bilden. Det är antagligen en av de äldre hindarna i den stora gruppen. Hon har säkert flera syskon, barn och barnbarn bakom sig och fungerar lite som en ledare.

Individerna med horn är unga handjur, som stannar i gruppen ytterligare några månader. Därefter kommer de att lämna sin mors hjord för att bilda egna  ”ungkarlsgrupper”.

För att skydda kronhjorten har Länsstyrelsen utfärdat speciella bestämmelser i Vombs fure, bland annat beträdandeförbud under vår och höst. Om du besöker området, ta alltid del av informationen först.


Du är kanske även intresserad av: