Hämpling – hane – Källby dammar

Hämpling - hane

Numera är det ganska sällan jag lyckas fånga en fågelart på bild som jag aldrig fotograferat tidigare. Men jag tror faktiskt att hämplingen är en sådan. Den här vackra hanen hittade jag bland buskar och snår en förmiddag vid Källby dammar för ett tag sedan.

Gissningsvis låg honan i ett bo alldeles i närheten, för hanen flög fram och tillbaka mellan vissa platser för att bevaka sitt revir. Samtidigt som den markerade genom ett torrt varningsläte.

Hämpling vid Källby dammar i Lund

Hämplingen, åtminstone hanen, är lätt att känna igen på sin röda pannfläck och de två nästan karminröda fälten över bröstet. På avstånd kan den se ganska oansenlig ut, men när man fångar den i solljuset, som jag lyckades göra, ser man tydligt de vackra färgerna.

Namnet har den tydligen fått från växten hampa. Det var vad man matade den med när den användes som burfågel i gamla tider.  

Hämpling framför gula blommor

Fågeln häckar i hela södra Sverige, men beståndet har minskat betydligt under senare år. Kanske för att den fått svårare att finna lämpliga habitat, som enefälader, snåriga häckar och igenväxta tomter.

En del hämplingar väljer att övervintra i Skåne, medan de flesta beger sig längre ner i Väst- och Sydeuropa under den kallaste årstiden.