Ängspiplärka – Vombs ängar

Ängspiplärka på Vombs ängar

Att artbestämma olika piplärkor är sannerligen inte lätt. Min inte helt kvalificerade gissning är dock att detta är en ängspiplärka.

Jag fann den lilla fågeln sittande på ett staket ute vid Vombs ängar för ett tag sedan. Vissa ängspiplärkor spenderar vintern i södra Europa och norra Afrika, medan andra individer stannar kvar i landets sydliga delar.

Det här kan mycket väl vara en individ som vilar upp sig på sin väg norrut mot häckningsplatserna på de vidsträckta fjällhedarna i Norrland.

Du är kanske även intresserad av:
> Trädpiplärka
> Sånglärka i luften