SAAB 32 Lansen

J32 Lansen, flygdag F17 Kallinge 2019

SAAB 32 Lansen togs ursprungligen fram som ett attackplan i början av 50-talet. De första planen fick benämningen A32A. Första flygningen ägde rum i november 1952 och fyra år senare sattes flygplanet i aktiv tjänst i Flygvapnet.

Attackversionens grundsyfte var att stoppa en invasion från öster. Även om planet var relativt allsidigt och kunde beväpnas med en mängd olika bomber och raketer, var huvudbeväpningen trots allt en sjömålsrobot (Rb 04). Sjömålsroboten var länge strängt sekretessbelagd och hade kapacitet att klyva ett fartyg på mitten. Om en sovjetisk invasionsflotta närmade sig Sveriges kust skulle A32 Lansen sändas ut på väldigt låg höjd för att undvika fiendens radar och sänka så många landstigningsfartyg som möjligt. Varje flygplan kunde bära två sjömålsrobotar.

J32 Lansen nr 32542, SE-RMD

Men invasionsföretag sker som bekant inte enbart från havet. Under slutet av andra världskriget genomförde de allierade effektiva terrorbombningar med stora bombarmador nattetid. Sverige stod inför ett liknande scenario under kalla krigets inledande decennier. Behovet av ett jaktplan som kunde klara både natt- och allvädersföretag ansågs vara stort. Därför tog SAAB även fram en jaktversion av Lansen. Det är i grunden ett sådant flygplan som finns på bilderna. Flygplanet togs i aktiv tjänst 1958 och fick benämningen J32B.

SAAB J32 Lansen undersida

Jaktversionen hade en betydligt starkare motor än sitt attacksyskon. J32B:s stigförmåga var dessutom betydligt bättre än hos föregångaren J29 Tunnan, som inte hade kapacitet att genomföra allvädersuppdrag. Liksom attackversionen hade J32B en besättning på två personer, en pilot, som styrde planet och en navigatör, som dessutom skötte radar och radiokommunikationen. Beväpningen bestod av fyra fasta 30 mm automatkanoner och en jaktrobot som benämndes Rb 24, mer känd som Sidewinder.

Totalt tillverkades 118 individer av J32B, som tjänstgjorde på olika flottiljer fram till 1970. Några  har bevarats till eftervärlden och ett fåtal är fortfarande i flygvärdigt skick, bland annat planet på bilden, nr 32542. Flygplanet har bland annat tjänstgjort på Västmanlands flygflottilj i Västerås (F1), Norrbottens flygflottilj i Luleå (F21) och Jämtlands flygflottilj på Frösön (F4). Senare konverterades individen till version J32E och sista anhalt i det svenska flygvapnet blev på Östgöta flygflottilj på Malmen (F3) där den tjänstgjorde som målflygplan fram till 1997.

SAAB J32 Lansen startar med EBK

Flygplanet disponeras och underhålls idag av Swedish Air Force Historic Flight och flygs med civil registrering. Glädjande nog har man bevarat den gamla kamouflagemålningen från tiden på F3. Färgerna har blivit lite urblekta genom åren, men jag tycker ändå att flygplanet har en riktigt läcker patina.

Samtliga bilder är tagna i samband med den stora flygdagen på F17 den 25 augusti 2019.

Du är kanske även intresserad av:
> Flygvapnets stora flygdag på F17 i Kallinge