AJS Viggen

SAAB 37 Viggen är förmodligen det flygplan som de flesta i min generation förknippar med kalla kriget. Under främst 70- och 80-talet utgjorde detta flygplan grundbulten i det svenska luftförsvaret.

AJS 37 Viggen, SwAFHF

Viggen flög första gången 1967 och det första flygplanet levererades till flygvapnet 1971. Därefter var Viggen en tuff slitvarg i den svenska krigsorganisationen fram till 2005 då det sista flygplanet togs ur aktiv tjänst.

AJS 37 Viggen startar på Kallinge

Till skillnad från sina föregångare A32 Lansen och  J35 Draken hade Viggen en mängd fördelar. Bortsett från bättre flygegenskaper och vapensystem överlag var flygplanet utrustat med en riktigt effektiv radar som gav piloten en god överblick i luftrummet och i kombination med en så kallad ”centralkalkylator” kunde Viggen utföra attackuppdrag på låg höjd i alla väder.

Viggen byggdes även för att klara det svenska vägbassystemet. På så sätt kunde flygplanet landa och starta på korta vägsträckor runt om i landet.

AJS 37 Viggen 52

Totalt tillverkades 329 exemplar av Viggen. Många går fortfarande att se på museum och publika platser runt om i Sverige, men endast två exemplar är flygvärdiga, en AJ 37 samt en SK 37. Dessa drivs av föreningen Swedish Airforce Historic Flight på Skaraborgs Flygflottilj (F7) i Såtenäs. Det förstnämnda visades upp i samband med flygdagen på F17 i Kallinge 2019. Det är även där dessa bilder är tagna.

37 Viggen med efterbrännkammare, EBK

Just detta flygplan (nr 37098) flögs för första gången 1977 och tjänstgjorde primärt på Hälsinge Flygflottilj i Söderhamn (F15) och därefter på Skaraborgs Flygflottilj (F7) i Såtenäs. Under de åren var flygplanet målat i den karaktäristiska kamouflagemönstret. Men idag har flygplanet fått samma utseende som de allra första Viggarna som lämnade SAAB-fabriken i Linköping, nämligen omålad. Numera är flygplanet cevilregistrerat med nummer SE-DXN.

AJS 37 Viggen på plattan, F17

Du är kanske även intresserad av:
> SAAB J 35J och SK 35C Draken i rote
> Gul Rudolf – SAAB J 29 Tunnan