Blå kärrhök söker efter föda vid Sjötorps ängar

Blå kärrhök vid Krankesjön

Fågelsäsongen har dragit igång på allvar den senaste veckan. Nu strömmar flyttfåglarna in över Sverige. Igår tog jag en tur ut till Sjötorps ängar vid Krankesjöns strand. Här såg jag allt från sånglärka och ägretthäger till gäss och ett par tranor. Men en klass för sig var när en blå kärrhök kom flygande över den gyllene vassen.

Blå kärrhök vid Sjötorps ängar

Jag hade relativt gott om tid på mig att fotografera fågeln. Men avståndet var tyvärr i längsta laget. Lägg därtill att det är ganska jobbigt för kameran att finna fokus när bakgrunden oftast består av vasstrån och annat ris. Men det blev ändå några hyggliga rutor och här är tre exempel.

Min bedömning är att detta är en äldre hona som sannolikt är på väg norrut mot häckningsplatserna i Norrland. Här blir Krankesjön en bra jakt- och rastplats.

Blå kärrhök söker efter föda

Kärrhöken sökte metodiskt igenom den höga vassen. Ibland dök hon ner i vegetationen med benen först, men jag såg aldrig att hon fick med sig något ätbart.

Den blå kärrhöken är en relativt ovanlig rovfågel och inget man ser varje dag. I motsats till den bruna kärrhöken som är betydligt vanligare i Skåne.

Du är kanske även intresserad av:
> Blå kärrhök vid Krankesjön
> Tornfalk på Sjötorps ängar