Ormvråk på utkikspost

Igår spenderade jag flera timmar ute i skog och mark. Även om temperaturen har fallit ett par grader de senaste dygnen är det fortfarande högsommarvarmt. Nu gör även myggen sig påminda. Jag fick åtskilliga stick innan jag plockade fram myggmedlet ur ryggsäcken. Men myggstick hör liksom sommaren till. 

I bildväg fick jag lite smått och gott med mig hem. Den här ormvråken fann jag sittande på en gammal trädstam. Avståndet var kanske lite väl långt och jag fick inte fler chanser innan den lyfte och försvann. Ormvråkar är alltid väldigt vaksamma och har full koll på sin omgivning. 

Trädstammen som den sitter på har förmodligen sparats av skogsägaren för att  bevara den biologiska mångfalden i området. I stammar som denna stortrivs skalbaggar och andra insekter, vilket i sin tur ger föda åt exempelvis hackspettar. Och som en ren bonus fungerar de som en perfekt utkikspost för ormvråkar. 

Du är kanske även intresserad av:
> Ormvråk i Fyledalen 
> Ormvråk på grindstolpe