Domherre i ädelgran

Domherren är en typisk vinterfågel. Åtminstone i Skåne. Den senaste tiden har jag fått en del bilder på domherrar. Hanarna är onekligen praktfulla med sina intensivt röda bröst.

Just den här domherren tog jag genom en liten lucka i grenverket. Det var åtminstone delvis ett medvetet val. Dels var jag relativt dold för fågeln. Men grenarna gav även huvudmotivet, i det här fallet domherren, en fin inramning och förstärkte dessutom perspektivet.

Notera även hur fåglarna har ätit fröerna på de stora kottarna så att endast den så kallade axeln finns kvar. Eftersom kottarna växer ”uppåt” bör det vara en ädelgran. Jag är däremot osäker på vilken sort det är. Silvergran ligger nog närmast till hands.