Korp i luften

Korpen är en fågel som jag ofta hör och ser när jag är ute i skogen. Men att fånga den på bild är inte lika lätt. I motsats till sina mindre artfränder råkor, kråkor och kajor är korpen mer skygg och håller sig sällan i närheten av tätbebyggda områden.

Korpen är störst bland kråkfåglarna och kan bli upp till 130 cm mellan vingarna. Från att ha varit väldigt sällsynt under 70-talet har korpen kommit tillbaka starkt och är numera relativt vanlig i den skånska skogarna. Vid platsen där jag fotograferade fågeln ovan fanns det säkert ett tiotal individer i luften.

Förmodligen är korpen en av de mest mytomspunna fåglarna. Den anses även vara en av de mest intelligenta fågelarterna.

Bilden är kanske inte så bra, men det är en av de första bilderna jag lyckats fånga på just korp.

> Läs mer om korpen på Wikipedia