Gravand fångad i flykten

Jag har fått många bilder på en del nya fågelarter den senaste tiden. Det här är en gravand som sträcker ut över Krankesjöns vatten.

Gravanden är lättast att finna längs Skånes kuster, men förekommer även, som här, vid de större insjöarna. Det är en relativt stor andfågel som är lätt att känna igen på den konkava röda näbben. I flykten ser den nästan ut som en gås.