Årets sista vitsippor

Vitsipporna har i stort sett blommat ut för i år. Men på en del skuggiga platser går det fortfarande att finna de vita vårblommorna. Som här intill nyutslagna björkar och ett stengärde i Borelunds naturreservat.