Pilfink

De senaste två dagarna har jag varit ute och jagat fåglar med det långa objektivet. Det vore fel att påstå att jaktlyckan varit god, men några fåglar har jag trots allt fått korn på. I ett litet buskage hittade jag en flock pilfinkar. 

Pilfinken förväxlas ständigt med gråsparven. På många sätt är de lika, men ändå lätta att skilja åt. Pilfinken har nämligen brun hjässa och tydliga svarta fläckar på kinderna. Pilfinken lever dessutom inte riktigt lika nära människan som gråsparven.