Gärdsmyg

I fredags lyckades jag lokalisera en liten gärdsmyg mitt i mörkaste skogen. Gärdsmygen är med en vikt på ynka 10 gram den näst minsta fågelarten i Sverige. Den lever marknära och är med sin mörka fjäderdräkt ganska svår att upptäcka rent visuellt. Den ger sig dock ofta tillkänna med en för storleken kraftig sång.

På Färöarna kallas gärdsmygen för ”musbror”, viket inte är så tokigt med tanke på att den faktiskt påminner om en liten mus. Andra äldre använda namn i Sverige är ”jordsmula” och ”tummeliten”. Tyvärr var det väldigt mörkt på platsen där jag tog bilden och jag fick pressa kameran rejält för att över huvud taget få en bild. Därför är kvalitén inte helt perfekt.