Gräsandspar

Gräsandspar

Gräsanden är väldigt vanlig i Sverige och måste vara den andart som bäst anpassat sig till ett liv i närheten av städer och tätorter. Det går i stort sett att finna gräsänder på alla platser det sker någon form av fågelmatning.

Hannarna har en karaktäristiskt mörkgrön, nästan metalliskt färg på huvudet med en liten ljus halsring och en gulgrön näbb. Honorna är i likhet med nästan alla andra simänder brunspräckliga. Näbben är mer orange och svart än hos hannen.

Eftersom gräsanden inte är speciellt skygg för människor är den väldigt tacksam att fotografera. Liksom de övriga fågelbilderna jag tagit den senaste veckan hittade jag detta paret i Källby dammar.