Måryds enefälad

Måryds enefälad

De gamla fäladsmarkerna vid Måryd är en plats jag ofta återvänder till. Den kuperade terrängen bjuder på en omväxlande miljö som inbjuder till olika landskapsmotiv.

Igår eftermiddag tog jag en ny runda med kameran. Den här gången gick jag längre västerut än normalt, alldeles intill det stora stenbrottet. Här har ett antal mindre sjöar bildats i sänkorna. En av dem syns tydligt på bilden.