Ellestadssjön

Ellestadssjön

Skåne är förmodligen mer känt för sina långa kuststräckor än sina insjöar. I motsats till övriga Sverige är Skåne inte speciellt sjörikt. Men det finns faktiskt drygt 500 insjöar i landets sydligaste landskap.

En av dessa är Ellestadssjön mellan Sjöbo och Ystad, som är en av många så kallade avrinningssjöar till Kävlingeån. Sjön, som omgärdas av vass och lövskog, är kalkrik och relativt grund. Djurlivet är rikt. I sjön lever flera olika fiskarter, bland annat gädda, abborre, karp och mört. Utmed stränderna och på öarna häckar fåglar som skäggdopping, storskarv och glada.

Bilden är tagen vid Ellestadssjöns södra strand, där betande kor håller det gamla kulturlandskapet öppet.

Du är kanske även intresserad av:
> Snogeholmssjön i höstfärger
> Finnstorpsdammarna