Skånsk naturkraft

Skånsk naturkraft

Vindmöllorna snurrar på rejält och genererar ren el till både industri och hushåll. På åkrarna växer raps som efter skörd och raffinering inte bara ger nyttig matolja, utan numera även biobränsle till fordonen. Just nu produceras det mycket naturkraft i det skånska landskapet.