Palaestra et Odeum

Palaestra et Odeum

Norr om Universitetsplatsen i Lund ligger Palaestra et Odeum. Tegelbyggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet enligt ritningar av Helgo Zettervall, alltså samma arkitekt som även ritat det närliggande Universitetshuset och Domkyrkan som den ser ut idag.

Huset inrymde ursprungligen en gymnastiksal (Palaestra) och en musiksal (Odeum). Men efter en brand 1980 gjordes Palaestra-delen om till en föreläsningssal.

Södra fasaden är täckt av klätterväxten blåregn som just nu blommar som bäst.

Du är kanske även intresserad av:
> Eden i Lund 
> Rosorna utanför Universitetshuset