Eden

Eden

Eden, som ligger i kvarteret Paradis strax norr om Universitetsplatsen i Lund, har fått en välbehövlig uppfräschning under senare år. Fönsterytorna på ytterfasaden har blivit betydligt större och väggar har delvis slagits ut för att släppa in mer ljus och ge öppnare ytor.

Eden inrymmer Statsvetenskapliga Institutionen och ligger längs det man nu kallar för Kunskapsstråket, som går från Universitetsplatsen upp till nya ESS och MAX IV. Eden uppfördes 1984 enligt ritningar av lundaarkitekten Klas Anshelm. Tidigare låg lasarettets tvätt och kök på platsen.

Du gillar kanske även: 
Nya LUX-huset i Lund 
Oktobersol i Lundagård