Ungbjörkarna vid gölen

Björkarna vid gölen

Jag hittade den en bit från stigen. Mitt i djupaste skogen. Den lilla gölen där ungbjörkarnas solbelysta ljusa stammar speglade sig perfekt i det mörka vattnet. En smått magisk plats där inget störde stillheten och harmonin.