Navröd

Navröd

Strax söder om Sövdesjön i södra Skåne ligger Navröds naturreservat. Här är landskapet flackt och vidsträckt.

Reservatet, som under en stor del av året fungerar som betesmark, är bitvis blötlagd och dräneras genom små diken som rinner genom fälten. Fågellivet är mycket rikt. Här går det att se allt från gäss och tranor till örnar och glador.

Bilden tog jag en småmulen vårdag för nästan exakt ett år sedan. När jag tar den här typen av motiv vill jag gärna ha lite struktur på himlen. Här tycker jag att de mörka molnen tillför bilden en hel del och tack vare dem kan jag placera horisontlinjen ganska lågt.