På sista versen

På sista versen

Stolpar från något som en gång i tiden kan ha varit en brygga står kvar som fossil från en svunnen tid. Nu sjunger de på sista versen. Om ytterligare ett par höst- och vinterstormar kommer de att ge vika för krafterna och återgå till naturens eviga kretslopp.