Enefäladen

Enefäladen

De gamla fäladsmarkerna mellan Måryd och Gryteskog bjuder onekligen på en väldigt speciell miljö. Området är inte speciellt stort men andas ändå en mystik som jag inte funnit på så många andra platser.

Resliga enebuskar blandas med större lövträd och gamla mossbeklädda stengärden minner om att detta en gång i tiden var utmark för betande boskap. Det här är små fragment av ett kulturlandskap som formats genom flera århundraden.

Idag återstår tyvärr bara en bråkdel av en miljö som var så vanligt förekommande runt om i Skåne fram till början av 1900-talet. Marken här är kuperad med en höjdskillnad på närmare 70 meter och på vissa ställen går urberget, som en gång i tiden formades av inlandsisen, i dagen.

Just den här platsen skulle jag verkligen vilja fotografera när den ligger inbäddad i ett par decimeter nysnö. Så låt oss hoppas på lite vinter de närmaste två månaderna.