Bäcken brusar

Bäcken brusar

Efter de senaste veckornas rikliga nederbörd är det rejäl fart i de skånska vattendragen. Den här bilden tog jag igår vid den lilla forsen som rinner ut från Boijsens Dammar i Måryd. Det här vattnet kommer ursprungligen från en källa i berget. Efter dammarna fortsätter bäcken ner till Sandby mosse för att slutligen bli ett biflöde till Kävlingeån.