Hötorgsskraporna

Hötorgsskrapor Stockholm

Hötorgsskraporna, eller Hötorgshusen som de även kallas, är kanske de mest tongivande byggnaderna från 50 och 60-talets stora cityomvandling i Stockholm. En tid då framtidstron och viljan att skapa ett modernare Sverige stod högst på agendan.

Vid en första anblick ser de sammanlagt fem skraporna (endast fyra i bild) ut att vara identiska. Men studerar man fasaderna lite mer noggrant går det att finna tydliga skillnader.

Faktum är att husen är ritade av olika arkitekter; Backström & Reinius (huset närmast t v), Lars-Erik Lallerstedt, Sven Markelius, Anders Tengbom (t h) och David Helldén (utanför bild). Gemensamt för samtliga är att de är 72 meter höga och består av 19 våningsplan.


Se även: