Skånskt sommarlandskap vid Krutmöllan

Skånskt sommarlandskap Krutmöllan

Flacka fält och markvägar kantade av pileträd. Det är säkert en bild som många förknippar med ett typiskt skånskt landskap. Och till viss del stämmer det ju också. Den här bilden är tagen alldeles intill Krutmöllan i den lilla dalgång som Kävlingeåns rinnande vatten gröpt ut i landskapet genom årtusendena,