Kvarnen vid Trolleholm

Trolleholm kvarn

För ett par dagar sedan cyklade jag förbi Trolleholms slott i mellersta Skåne. Då passade jag på att ta den här bilden. Den faluröda byggnaden i förgrunden bör vara det som en gång var slottets kvarn. Något som även det stora kvarnhjulet avslöjar. Bakom rampen, där tunga droskor en gång i tiden drogs in i huset, vajar de gyllene sädesfälten i väntan på en ny skörd.