Revinge kvarn

Revinge kvarn

I början av 1900-talet var väderkvarnar ett vanligt inslag i den skånska landskapsbilden. Många är tyvärr borta sedan länge, medan andra lyckligtvis bevarats till eftervärlden. En sådan är Revinge kvarn som ligger mitt på heden ett par hundra meter från Krankesjöns strand.

Kvarnen skadades i samband med en storm för drygt tio år sedan men är nu återställd i ursprungligt skick. Den lär till och med fungera. Revinge kvarn är en så kallad ”holländare”, där toppkupolen kan vridas för att utnyttja vindkraften optimalt. Den byggdes 1855 och var faktiskt i bruk fram till 1962.

Om ni undrar vad det är för slags vita blommor i förgrunden så gissar jag på sandvita.


Se även