Den gamla järnvägsbron mellan Revinge och Harlösa

Bro mellan Revinge och Harlösa

Längs den lilla stigen som en gång var banvall för järnvägslinjen mellan Revinge och Harlösa finns en gammal bågbro av klassiskt snitt. Den nitade stålkonstruktionen byggdes vid Hessleholms Mekaniska Verkstads AB 1905. Även om den nitade ytan blivit roströd efter alla år ser bron ut att vara i relativt bra skick.