Sankt Lars begravningsplats

St Lars begravningsplats 1

Strax söder om Lund, alldeles intill Flackarps mölla ligger både märklig och smått otäck plats. Här vilar de oönskade. Människor som en gång i tiden fick diagnosen sinnessjuka och sedan spenderade hela sina vuxna liv ”skyddade” från omvärlden på mentalsjukhuset Sankt Lars.

När dessa ”institutionerade” patienter gick bort var de sedan länge bortglömda av anhöriga och samhället utanför sjukhusgrindarna. På denna plats fick de sin sista vila. Ofta jordfästes de endast i närvaro av en präst och personen som körde ut den enkelt hopsnickrade träkistan från sjukhusområdet.

St Lars begravningsplats 2

När kistan var täckt med jord märktes platsen upp med en enkel järnbricka i form av en lilja. Brickorna avslöjar inte namnen på vem som vilar här. Däremot finns patientens journalnummer inristat. Ett ”M” efter numret indikerar att det är en man och ett ”K” en kvinna.

Begravningsplatsen kom till i slutet av 1800 talet och fick namnet ”Lunds Hospitals- och Asyls begravningsplats”. De sinnesjuka tillhörde samhällets avskum och var helt enkelt inte välkomna på stadens vanliga kyrkogårdar. Totalt vilar drygt 2000 personer här men endast några hundra brickor och ett mindre antal gravstenar finns kvar. 1951 begravdes den sista personen på platsen.

Läs mer om Sankt Lars begravningsplats på: [Sydsvenskan] – [Wikipedia]

St Lars begravningsplats 3