Köge Kyrka

Köge kyrka - långskeppet

Kyrkan i danska Köge, eller Sankt Nicolai kyrka som den egentligen heter, ligger i de centrala delarna av den medeltida staden och har anor från tidigt 1300-tal. Träbänkarna i långskeppet och inte minst predikstolen är vackert och väldigt detaljrikt utsmyckade. I stort sett hela kyrkans golv täcks av gamla gravar. Här vilar drygt 400 av dåtidens stormän.

Köge kyrka - altare och detaljer.