Järnkajen i Malmö minner om en svunnen tid

Järnkajen Malmö

Malmö har förändrats enormt mycket de senaste 15 åren. Det gäller inte minst hamnkvarteren. Idag är till exempel varvsområdet Kockums nästan helt borta och ersatt av exklusiva bostadsrätter i Västra Hamnen och Dockan. Gammal utsliten industrikultur får ge vika för det nya och moderna.

Det finns dock ett par delar av hamnen som fortfarande minner om en svunnen tid. På Järnkajen i den del som kallas Industrihamnen, ligger än så länge den gamla kullerstenen kvar mellan de rostbruna järnvägsspåren som en gång i tiden transporterade tung last till och från väntande fartyg.

Idag används kajerna längs Industrihamnen endast sporadiskt. Min gissning är att även dessa delar av Malmö kommer att förändras radikalt det närmaste årtiondet. Både på gott och ont.


Du är kanske även intresserad av: