På upptäcktsfärd i närområdet

Anna, Bella och Clara

Jag gillar att göra små upptäcktsfärder i närområdet. Tidigare ikväll cyklade ut på en liten grusväg som leder rakt ut på åkrarna strax väster om Lund. Jag visste redan på förhand att det var en återvändsväg. 

Där vägen slutade hittade jag en liten damm omgärdad av ett mindre skogsparti. Det var påtagligt att platsen ligger väldigt ostörd mitt ute på åkern för djurlivet var rikligt. Här  lyckades jag se allt från en häger, några uppskrämda änder till ett rådjur och ett par harar.

När jag lämnade denna lilla bortglömda oas tog jag bilden ovan. Alla som är från Lund känner säkert igen vindkraftverken, som kallas för Anna, Bella och Clara.