Transportstrul


Som de flesta säkert känner till pendlar jag regelbundet mellan Stockholm och Skåne i mitt jobb. Idag var tågresan rejält strulig. Det började med en liten försening på Stockholms Central, som sedan späddes på ju längre resan gick. När tåget kom till Hässleholm var det definitivt stopp. Ett större växelfel i Tjörnarp gjorde att endast ett begränsat antal tåg släpptes igenom. Så det var bara att hoppa av på perrongen i Hässleholm och invänta närmaste regionaltåg. En dryg timme senare nådde jag slutligen Lund i ett Öresundståg.
Läs mer på Sydsvenskan