Nybygge

Det byggs hej vilt ute i Lomma för tillfället. Varje gång jag besöker hamnområdet hittar jag nyuppförda hus.