Höga lyft

Kranar Landskrona

De gamla kranarna på Öresundsvarvet i Landskrona är så vitt jag vet fortfarande i drift. Trots det står de där mest som kvarlevor från en svunnen tid då svensk varvsindustri var världsledande.